Risikoen for mykotoksiner i denne sæson er højere i år!

Udgivet: 21-03-2024

Europa har ligesom i resten af verden haft et stigende mykotoksinniveau igennem de sidste 10 år.

På grund af de store udfordringer på marken, ser vi ind i et højt niveau af mykotoksiner generelt set i år. Dette skyldes varme i juni og sidenhen en regnfuld og blæsende juli og august, inden høsten 2023 kom i hus. Nedenstående figur viser det med al tydelighed, da der ses en øget forekomst på 28-61% ift. 2022.

Figur 1: Source: DSM Mycotoxin Survey 2023

 

Louise Søndergaard Lundstad
Rådgiver, gris
lslu@vilomix.dk
​+45 2780 4817

Risikoen for at der findes mykotoksiner i foderet (Q4 2023) vurderes til moderat - tæt på høj risikoniveau i år. I prøverne som er generelle og ikke kun for korn, ser vi i Nordeuropa følgende indhold:

 

I 60 % af prøverne findes mere end én mykotoksin - i 22 % af prøverne findes én mykotoksin, og kun i 18 % findes der ingen eller så lavt et niveau, at det ikke kan analyseres.

Dermed er DON den mest udbredte mykotoksin i år. For grise kan det resultere i opkast og nedsat foderoptag og mælkeydelse samt skade fordøjelsessystemet (nedsat tarmfunktion). For søer kan DON også påvirke reproduktionen, herunder omløbere og aborter. For alle dyregrupper kan immunforsvaret påvirkes negativt.

Dernæst ser vi et højt niveau og en stor forekomst af ZEN, som påvirker søernes reproduktionen negativt samt medfører abort og dødfødte smågrise.

Også halmen ser ud til at have et højt indhold af mykotoksiner. I vores danske, analyserede prøver er der fundet ZEN i 50 % og DON i >80 %. Begge dele fra moderat til høje niveauer. Derudover er der fundet maskeret toksiner i 60-80 % af prøverne. Maskerede toksiner er ikke synlige for hverken planten eller dyret og omdannes til den originale form,  f.eks. maskeret DON bliver til DON i fordøjelsessystemet, hvor det optages. Det kan ikke opdages ved ELISA-analysemetoden og kræver en mere omfattende analyse. Der er i 3 ud af de 12 prøver desuden fundet meldrøjer.

I praksis kan vi tydeligt se, at flere har behov for at anvende toksinbinder i deres foder og i højere dosis end tidligere. Derudover anbefaler vi at undgå brug af halm, såfremt der er mistanke om høje niveauer af mykotoksiner i halmen. Hvis du er ved at være i bund i dine siloer, er der en øget risiko for problemer i besætningen med mykotoksiner.

X-Bond Standard og X-Bond Premium går ikke bare ind og binder Afla- og Ochratoksiner. Produkterne deaktiverer også DON og FUM. X-Bond Premium deaktiverer desuden også ZEN samt understøtter grisens tarm, lever og immunforsvar. Derfor anbefaler vi denne til specielt søer.

Har du spørgsmål?

Har du brug for råd til at opretholde den gode produktion i besætningen, så tag kontakt til din Vilomix-rådgiver her.

Binder

Lermineraler adsorberer mykotoksiner, så de ikke kan trænge ind i blodbanen

Deaktiverer

Enzymer omdanner mykotoksiner til ikke- toksiske metabolitter

Understøtter

Et skræddersyet kompleks af næringsstoffer understøtter tarm, lever og immunsystem

Modtag vores nyhedsbreve

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.

Relaterede artikler