Holdopdeling imødekommer højtydende køers behov

Udgivet: 17-11-2020

Fodring i hold med forskellige energiniveauer tilgodeser højtydende køer.

Mobiliseringsfasens store betydning illustreres af, at tab i topydelse - i forbindelse med problemer på sundhed i tidlig laktation - følger koen med en lavere dagsydelse i hele laktationen.  

Det er kun muligt at få (og fastholde) en højtydende besætning, når kælvning og opstart er vellykket. 

Perioden efter kælvning er det tidspunkt, hvor koen er mest sårbar overfor diverse sygdomme. 

Det er derfor nødvendigt, at vi gennem fodring og management giver goldkøerne op til kælvning og opstartskøerne ekstra opmærksomhed. Det gælder også på mineralfronten, hvor køernes immunforsvar kan styrkes ved tildeling af de rette vitaminer og mineraler. 

Mobiliseringsfasen 

Mobiliseringsfasen - eller opstartsperioden som den ofte omtales - er perioden fra kælvning til koen igen tager på i vægt. Periodens længde varierer fra ca. 50 - 70 dage afhængigt af laktationsnummer og energiniveau i foderrationen. 

Perioden benævnes ofte som den højtydende kos dilemma, da mælkeydelsen kort efter kælvning er på et niveau, hvor koens energibehov er større end dens kapacitet til at optage energi fra foderrationen. Herved kommer den i en negativ energibalance med følgende tæring på kropsreserverne og ofte med en ekstra belastning af leveren. Processen påvirker forskellige organer og væv, og koen bliver sårbar i forhold til fordøjelses- og stofskiftelidelser. 

Giv dine opstartskøer ekstra opmærksomhed 

De store ændringer i koens fysiologiske status ved kælvning og i tidlig laktation kræver, at der holdes et særligt fokus i denne periode. Det er kun muligt, når køer i mobiliseringsfasen går i et separat hold, hvor der er gode fysiske rammer med lav belægning i forhold til antal ædepladser og antal liggepladser med god liggekomfort. 

Behovet for energioptagelse betyder, at der skal tildeles en foderration med et så højt energiniveau som muligt under hensyntagen til, at vi skal respektere behovet for tilstrækkelig strukturværdi. At tildele en energirig ration med for lav strukturværdi vil medføre vomacidose. Dermed belastes koen yderligere, og der er risiko for klinisk ketose, fedtlever og efterfølgende løbedrejning. 

Mobiliseringsfasens store betydning illustreres af, at tab i topydelse - i forbindelse med problemer på sundhed i tidlig laktation - følger koen med en lavere dagsydelse i hele laktationen.  

Det er kun muligt at få (og fastholde) en højtydende besætning, når kælvning og opstart er vellykket. 

Koens cyklus fra kælvning frem i laktationen til ny goldperiode kan ses som en cirkel delt i flere perioder. Opgaven her er bedst muligt at imødekomme koens behov og sikre, at det genetiske potentiale udnyttes, og at der fastholdes en høj status på sundhed. Det er muligt i alle perioder på nær mobiliseringsfasen. 

Hvis det skal lykkes delvist at afbøde konsekvenserne af den naturgivne negative næringsstofbalance i forbindelse med kælvning og opstart på ny laktation, er mobiliseringsperioden afhængig af to andre perioder:  Close-up perioden (de sidste 2-3 uger før kælvning) samt køer sidst i laktationen. 

Korrekt fodring og management i Close-up perioden skal forhindre de kælvningsrelaterede sygdomme, der svækker koen og medfører et lavt immunforsvar. Selv den bedste fodring og de bedste forhold i mobiliseringsfasen kan ikke rette op på fejl i den altafgørende Close-up periode. 

Problemet med køer i for højt huld sidst i laktationen - og dermed ved goldning - er ikke nyt, men med årsag i et højere foderniveau er det blevet mere udtalt. 

Holdopdeling giver mulighed for at forkæle de rigtige 

Ved et historisk tilbageblik kan vi konstatere, at den nytænkning - som kom til udtryk ved lanceringen af TMR fodring - viste sig at være ikke blot rationel og effektiv, men også genial for koen og medførte fremgang i produktiviteten. Med et på det tidspunkt aktuelt foderniveau og en vellykket reproduktion har systemet fungeret godt i en lang årrække. 

Problemerne i relation til TMR fodring ser vi i dag i de højtydende besætninger med et foderniveau på 25 – 27 kg ts, hvor en del af de senlakterende køer vil optage betydeligt mere foder, end ydelsen berettiger, og dermed bliver goldet i huld over anbefalet, hvilket øger risikoen for problemer ved kælvning og i mobiliseringsfasen.  

Huldet skal styres i laktationen. Det kan/må ikke ændres af betydning i goldperioden, hvor koen aldrig må tabe sig, da det øger risikoen for fedtlever betragteligt. 

Vi har ved TMR fodring haft en holdning at tildele samme ration i hele laktationen. Med de sidste års store besætningsudvidelser, som er rigtige og nødvendige, har vi set blandevognene vokse tilsvarende.  

Måske er det igen tid til nytænkning? Måske skal blandevognen næste gang udskiftes med en mindre model, der giver mulighed for - som anført i forbindelse med koens cyklus - at gøre det som er det afgørende: At imødekomme koens behov og f.eks. ændre fodringen til to rationer med en forskel på ca. 3 kg ts.  

Den energirige ration tildeles nykælvere og 1. kalvs – de øvrige tildeles det lavere foderniveau.  

Succes med holddeling betinger, at køerne i et hold har ca. samme foderoptagelseskapacitet - dvs. mindre køer bliver længere tid på den energirige ration, store køer flyttes tidligere til holdet med det lavere foderniveau. Tilsvarende er der behov for to rationer til goldkøerne. Det er dog muligt at tilgodese Close-up holdet uden, at der nødvendigvis skal laves en separat blanding. 

Holdopdeling giver også mulighed for en mere optimal og økonomisk tildeling af mineraler, idet køer med det største behov kan prioriteres højest, og dem med et mindre behov kan nøjes med en lavere tildeling.  Køer i mobiliseringsfasen kan tilgodeses ved tildeling af f.eks. ekstra naturligt E-vitamin, organiske mikromineraler, evt. plus lev. gær og vombeskyttet cholin til at styrke leverens funktion, som er en begrænsende faktor ved omstilling af stofskiftet fra gold til høj mælkeproduktion. 

Med den erfaring og kendskab vi har med et stort antal veldrevne besætninger er budskabet: 

Vær konsekvent – og gå aldrig på kompromis med fodringen. 

Skrevet af:
Thomas Rosenberg
Rådgiver, Kvæg
+45 7522 2910
+45 2048 0507
tr@vilomix.dk

Modtag vores nyhedsbreve

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.

Relaterede artikler