Ekstra fokus på opstartsholdet

Udgivet: 09-02-2021

Hos Flemming Pedersens højtydende besætning har der gennem det seneste år været sat ekstra fokus på opstartsholdet - og det har givet resultater.

Hvor man tidligere, alt for ofte, oplevede ketose, behandles der nu meget sjældent for ketose. Recepten har været en ekstra tilførsel til opstartsholdet af korn, protein og tilskuddet Metabolic Booster fra Vilomix.

Med 500 højtydende RDM årskøer - og et fremtidigt mål på 550 køer - er der ambitiøse mål hos mælkeproducent Flemming Pedersen på gården Østergård i Gøttrup, Fjerritslev. 

I 2020 har besætningen af røde køer haft den største mængde leverede værdistof til mejeri på 881 kg f+p.
Målet er nu 12.200 kg EKM, så det kræver optimering på alle fronter.

Udfordringen med røde køer generelt kan være, at de ligger mere på kroppen og har en større tendens til at være federe, hvis de ikke bliver drægtige rettidigt. Hos Flemming Pedersen har man øget koantallet - og derfor haft mindre udskiftning - hvilket har betydet lidt flere ældre køer og lidt større køer.

Fokus på fodring omkring kælvning og i opstartsfasen

For et år siden så man jævnligt køer med ketose efter kælvning, og derfor satte man ekstra fokus på goldkofodringen og opstarten. Den korrekte goldkofodring har betydet bedre styring af huld og bedre råmælkskvalitet. Kalvene er blevet stærkere, og samtidig har en øget mælkefodring givet markant højere tilvækst. 

Med den optimale forsyning undgår vi næsten helt ketose

Flemming Pedersen, 500 RDM årskøer

Flemming Pedersen, 500 RDM årskøer

Der laves en TMR til alle malkende køer, og opstartsgruppen på ca. 50 køer suppleres med yderligere ca. 1,3 kg korn; 0,7 kg sojaskrå og tilskuddet Metabolic Booster fra Vilomix, der indeholder vombeskyttet cholin. Med tiltagene har Flemming oplevet, at køerne starter godt ud efter kælvning.

Generelt er der meget lave BHB-målinger i mælken som udtryk for ketose, og der behandles yderst sjældent for ketose, hvilket var et problem tidligere. Specielt de ældre køer kvitterer for den ekstra tildeling. Ældre køer har i gennemsnit de sidste 14 måneder startet ud med en 2,6 kg højere EKM ydelse end målet.

Flemming er ikke i tvivl om, at en del af succesen også skyldes god management i besætningen. Fodermesteren og de ansatte har en stor rolle ift. at få tingene til at lykkes. Generelt er der hos Østergård et stort engagement i og fokus på at uddanne personalet og dygttiggøre alle de 8 ansatte til at kunne håndtere de faglige udfordringer, der mødes i hverdagen.

Hvorfor er vombeskyttet cholin vigtigt i startlaktation?

Den højtydende kos dilemma i starten af laktationen er mangel på energi til mælkeproduktionen. Foderrationens fylde og energikoncentration er ofte begrænsende for koens mulighed for at få nok energi. Derfor øges fedtomsætningen voldsomt omkring og kort efter kælvning, da en del fedt transporteres videre til mælkeproduktion, mens også en øget andel ”lagres” i leveren (fedtlever).

I processen spiller cholin som næringsstof en vigtig rolle, da det mindsker risikoen for fedtlever og ketose. Produktet Metabolic Booster fra Vilomix indholder cholin, der forbedrer transporten af fedt fra leveren, så risikoen for fedtlever og ketose mindskes, mens vægttabet også reduceres.

Tilsætning af ekstra cholin har i en række forsøg vist positiv effekt på ydelsen. Med Metabolic Booster kan stofskiftet påvirkes til at omsætte en større mængde næringsstoffer, hvilket betyder en bedre energistatus og opstart - og mere mælk.

Metabolic Booster er tilsat cholin på vombeskyttet form. Vombeskyttet cholin har den fordel, at det ikke nedbrydes i vommen, og derved transporteres til leveren i intakt form, hvor den effektiviserer fedtomsætningen.

Metabolic Booster er et tilskudsfoder, der tildeles som supplement til fodringen omkring kælvning.

Anbefalet dosering

Malkekøer: 0-60 dage efter kælvning, 80-120 g

Goldkøer: 14-0 dage før kælvning, 60 g

Modtag vores nyhedsbreve

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.

Relaterede artikler