Overgang til non GM - hvad så med mineralerne?

Udgivet: 30-01-2021

Der er efterhånden en stor andel af de danske mælkeproducenter, der har lagt deres produktion om til non GM, og de resterende følger snart efter.

I overgangen til non GM ændrer de fleste foderplaner fra en del soja til ingen eller noget mindre non GM soja pga. økonomien. Sojaen bliver de fleste steder skiftet ud med rapskager og/eller rapsskrå.

Overgangen til non GM er ikke problematisk mht. mineralerne, da selve vitaminerne og mineralerne ikke er risikoråvarer. Så længe den anvendte støvbinder er non GM, så giver det ikke problemer. Men passer samme mineralblanding mht. sammensætningen stadigvæk til foderrationen efter, at den er lagt om til non GM?

En del mineralblandinger har indtil nu indeholdt en vis andel svovl, og der er også flere, der har været tilsat fosfor. Rapsprodukter indeholder en væsentlig højere andel fosfor og svovl end soja gør, så ved overgang fra soja til raps, vil behovet for både svovl og fosfor i mange tilfælde forsvinde, og det er derfor vigtigt, at også mineralblandingen bliver tjekket igennem ved overgangen til non GM.

Hvis der bruges en typeblanding i besætningen, er det også væsentligt at være opmærksom på, at en type 1 mineral ikke passer særlig godt til en non GM ration baseret på raps som proteinkilde. Dette skyldes, at type 1 er tilsat 4 % svovl, som der typisk ikke vil være brug for i en sådan ration. De ekstra omkostninger, der er i en type 1 til svovl, vil således være spildte penge, og vi anbefaler derfor, at der laves en gårdmineral i stedet for, så der kan laves en bedre økonomisk optimering, så pengene bliver givet bedre ud til mineraler og vitaminer, som køerne har behov for i stedet for til noget, der vil være i overskud i rationen.

Anvendelse af type 3 i en majsrig ration vil ofte forsyne køerne med et for lavt niveau af vitaminer, og denne passer derfor heller ikke optimalt i de fleste rationer til malkekøer, hvor andelen af majs ofte er omkring 2/3.

Ved overgangen fra soja til raps skal man ligeledes være opmærksom på, at rationens CAB-værdi falder. Det kan der rettes op på ved tilsætning af natriumbikarbonat. Hvis der anvendes en mineralblanding med svovl tilsat, f.eks. en type 1, vil det ligeledes få CAB-værdien til at falde yderligere, da svovl netop er et af de mineraler, der sænker CAB-værdien. Dette er ikke hensigtsmæssigt, hvis der ikke er behov for svovlsupplement i rationen. Vi anbefaler, at CAB-værdien til de malkende køer ligger på minimum 200 meq/kg ts.

Er du i tvivl om, hvorvidt mineralerne fortsat passer til foderrationen, så vil vi opfordre dig til at få tjekket det igennem.

Modtag vores nyhedsbreve

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.

Relaterede artikler