Fokus på kvierne – den vigtige tilvækst og succesfulde reproduktion

Udgivet: 13-03-2024

Det er ikke unormalt at mælkeproducenter oplever forringede reproduktionsresultater ved kvierne hen over vinteren. Hvad er årsagen til dette? Er det foderniveauet, kvaliteten af ensilagen, vitaminmangel eller noget helt andet?

Vi ved, at det har en økonomisk konsekvens, hvis kvierne ikke vokser optimalt eller bliver drægtige rettidigt. Udgangspunktet for succes, er at få lavet en optimal foderplan baseret på godt grovfoder der sikrer kviernes tilvækst, som er nøglen til gode reproduktionsresultater.

Kviers vækst og reproduktion

Den højeste livsydelse opnås ved korrekt tilvækst og succesfuld inseminering, med et kælvningstidspunkt i en alder af 23-24 måneder. Det kræver at kvierne fodres med en optimal foderplan, og opnår en højde på 135 cm og 350 kg ved inseminering i en alder af 12-13 måneder, og en tilvækst på ca 800 g dagligt for stor race. Fodringen kan bestå af alle typer ensilage i god kvalitet suppleret med proteinfoder.Vitaminer og mineraler spiller ligeledes en vigtig rolle, for at opnå succes med tilvæksten og reproduktionen i perioden, derfor skal ungdyrene forsynes med det rette mineralfoder.

A-vitamin påvirker brunsten og evnen til drægtighed, mens E-vitamin styrker immunforsvaret, og beskytter cellerne mod nedbrydning. Både A-vitamin og E-vitamin findes naturligt i græs, og kan til dels dække kviernes behov, men specielt omkring inseminering og frem mod kælvning har det betydning, med en korrekt forsyning. Majsensilage og helsæd, samt de sene slæt græsensilage og efterslæt har et meget lavt indhold af vitaminer, og det skal der kompenseres for via mineralfoderet. For at undgå mangel, bør der altid suppleres op med et passende mineralfoder, og i perioder kan det være nødvendigt at give støddoser med vitaminer.

Jesper Madsen 
Produktchef, kvæg
+45 4038 1524
jm@vilomix.dk

Calcium og fosfor er de to vigtigste mineraler til knoglevækst. Der skal altid tildeles calcium (kridt) fra mineralfoderet, da fodringen alene, sjældent kan opfylde kviens behov. Fosforforsyningen kan være rigelig fra fodringen, men det kan være nødvendigt at supplere med fosfor fra mineralfoderet, hvis foderet består af en del helsæd og ingen rapskage/skrå

Ved fodring med 4-5. slæt, der indeholder meget kalium,  bør man også være opmærksom på, at give en god forsyning med natrium og magnesium. Ellers risikere man at der kan opstå ubalance mellem mineralstofferne, hvilket kan give græstetani. En af de mest udbredte mangler på mineraler vi oplever, er selenmangel ved kvierne. Det viser sig ved svagtfødte kalve, og skyldes typisk et resultat af manglende forsyning med mineralfoder til kvierne på græs over sommeren og efteråret. Supplement med mineralfoder er derfor vigtigt hele vejen igennem kviens opvækst


SUPPLERING MED MINERALFODER

Behovet for vitaminer og mineraler til kvier afhænger hovedsageligt af fodringen.

De tre typiske fodringer til kvier er:

Græsensilage+majs/helsæd+proteinfoder
Til denne fodring passer fx Novamin kvie godt, alternativt kunne det være en Type 2, afhængigt af behov for fosfor. Disse blandinger tilfører passende højt niveau af calcium og vitaminer.

Græsensilage alene - sene slæt
Til denne fodring passer Novamin kvie græs, Novamin kvie, alternativt en Type 3. Disse blandinger tilfører mere magnesium og natrium.

Afgræsning
Til denne fodring kan en Novamin kvie græs, Type U eller Type 3 anvendes. Det vigtigste i afgræsningssæsonen er at sikre, at kvierne optager mineralfoderet løbende

Novamin kvie Prof anvendes hvis der skal ekstra fokus på at styrke kviernes klove, sundhed og reproduktion. Alternativt kan Novamin kvie basis anvendes som den billigste løsning, hvis der generelt er god forsyning med mineraler fra grovfoderet, som der er i de sene slæt. Prisforskellen mellem den gode og den billige løsning er 150,-  i alt i hele kviens opvækstperiode.

Du bør overveje hvilken løsning der er rigtig i din besætning, og vi tilbyder gerne at lave en beregning der viser hvordan kvierne forsynes korrekt.

Kilde; Leonhard et al 2013

Modtag vores nyhedsbreve​

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.

Relaterede artikler