Erfaringer fra farestalden med foderopstart og -skift

Udgivet: 05-12-2022

Alle er nu ved at være godt igennem skiftet til zinkfri fodring, som i de fleste tilfælde er gået bedre end frygtet.

Generelt er der fokus på lavere råprotein, men især også på foderoptag og opstart af smågrisene samt det at få dem til at æde foder allerede fra dag 4-7 i farestalden. Ligeledes er fokus på vask, desinfektion og hygiejne vigtigt samt korrekt varme og luftfugtighed ved opstart. 

I klimastalden fastholdes fokus på hyppige fodringer og aktivering af smågrisene, som søerne tidligere har varetaget i farestalden med at kalde til yveret. Anbefalingen er 5 daglige aktiveringsperioder, så vi sikrer et foderoptag på 0,9 FEsv pr. dyr pr. dag.

Da der ikke længere tilføres ekstra zink er skiftet fra blanding 1 til 2 blevet lettere, da smågrisene ikke både skal udfordres med introduktion til sojaskrå samtidig med at zinken bliver droppet. Diarré ses typisk på dag 3-5, hvor der i mange besætninger er behov for behandling, men heldigvis er grisene ikke så store. Dette gør at det ikke påvirker antibiotika mængden af betydning. 
Der vil derfor typisk ikke være den store udfordring med skift til blanding 2 som tidligere, dog med visse undtagelser.

Vi har set flere besætninger, som har droppet fiskemel i foderet på grund af pris, men her kommer der flere udfordringer i form af halebid og øresut. Det ser ud til at tilvækst og foderforbrug ikke lider den store skade, men den besparelse, der opnås, kan ikke forsvares, hvis der i stedet ses halebid og øresut.

Anbefalingen er derfor at fastholde indholdet af fiskemel eller en let reduktion, fremfor at fjerne det helt. Det må dog ikke give dårligere resultater i stalden, da man så ofte mister mere i indtjening.

Fokus på foderudnyttelse og tilvækst er endnu vigtigere end tidligere med de mange høje foderpriser.

Skrevet af:
Jens Svendgaard
Seniorrådgiver
+ 45 4044 7815
jsve@vilomix.dk

Værdien af produktivitet ses herunder
 

Forudsætninger - Korn: 200, sojaskrå: 400, Vilosoy 670, Fiskemel 1650 fedt 1035

 
Smågrisenotering DC uge 47
Foderudnyttelse +/- 0,1 FEsv pr. kg tilvækst pr. prod. gris
Daglig tilvækst +/- 25 gram pr. prod. gris
Dødelighed +/- 1 % 5,4 kr. pr. prod. gris
 
Til sammenligning kan man se på foderomkostninger med og uden fiskemel til smågrise hhv. 6-9 kg og 9-15 kg. 
Det viser den forskel, der kan opnås på foder, sammenlignet med produktiviteten.
 
3 % fiskemelerstattes med Vilosoy -18 øre /FEsv
 
17 FEsv (5 FEsv 6-9 kg +12 FEsv fra 9-15 kg) giver en besparelse på ca. 3 kr. pr prod. gris.
 
Kombineres alle tre produktionsparametre med 0,0333 i øget foderudnyttelse, 8 gram daglig tilvækst mindre og 0,33 % døde ekstra, har det en værdi på 5,33 kr. pr. prod. gris.

Dette for at give et fornuftigt sammenligningsgrundlag.

Modtag vores nyhedsbreve

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.

Relaterede artikler