Høsten 2022 - Hvilken kornkvalitet i år?

Udgivet: 03-11-2022

Nye digitale- og staldoptimeringsløsninger kan hjælpe dig godt på vej

Med de høje omkostninger, der er i øjeblikket på foder, er det vigtigt at opnå størst mulig udnyttelse af hvert kg foder samt få grisen hurtigst muligt igennem til salg og/eller slagt. Alt efter hvilken produktionsform man kører, er der en række værktøjer.
De kan være med til at synliggøre hvilke steder forbedringerne kan ske og dermed løfte bundlinjen.

Disse værktøjer kan bestå af:

 • ProGrow - Kamerateknologi
 • SiloInsite - Lagerovervågning af siloer
 • Staldoptimering - Management og staldrådgivning

Her kan værktøjerne bidrage til bestemte fokusområder vedrørende fodereffektiviteten
 

 • Det er vigtigt at holde fokus på højt foderoptag og høj tilvækst, så der opnås lavest mulig foderforbrug, da eventuelle foderblandingsskift bør ske ernæringsmæssigt og økonomisk på de korrekte tidspunkter
   

Skrevet af:
Janni Fjeldbo
Rådgiver, Grise
+45 2894 9824
jafj@vilomix.dk

 • Fokus på søernes huld er en fordel sundhedsmæssigt og økonomisk, da det kan have stor konsekvens for det samlede foderforbrug, hvis der ses store udsving i søernes huld. Tabt rygspæk er dyrt at reetablere (25 FE pr. mm).
   
 • Valg af letfordøjelige råvarer til smågrisene er vigtig. Selvom prisen på fiskemel og blodplasma kan synes dyrt, er de letfordøjelige råvarer med til at sikre en let overgang til klimastalden samt højt foderoptag fra start.
  Denne investering vindes hurtigt hjem igen, da foderforbruget ved fravænningsblandinger ligger lavt. Dog bør man huske tidsmæssigt korrekt foderskift, for ikke at anvende flere FE end nødvendigt. ​

Holdbarhed og dødelighed er også vigtige parametre i en økonomisk betragning. Der bør derfor også være fokus på følgende
 

 • Dårlig kvalitet af råvarer kan påvirke dødelighed og effektivitet negativt, derfor bør man sikre en god råvarekvalitet uden toksiner.
   
 • For sikring af rettidig fodring, bør skridbarheden af råvarer i siloer og automater fungere, inden det ender i problemer på staldgangen.

Kontrol af volumen/vægtfylde

Vægtfylden på det tørre korn kan afvige fra sidste års korn. Dette betyder at, hvis man anvender tørfoder, så skal man være opmærksom på løbende at få målt og afvejet vægtfylden. Hermed undgår man fejldoseringer. Vi i Vilomix anbefaler, at der minimum afvejes 4 automater per henholdsvis 1,2 og 4 liter. Fastsættelsen af vægtfylden bør udregnes via udregningen:

 • Ønskede foderstyrke / ((FEso.sv*vægten af én liter foder)/antal fodringer) = antal liter

Modtag vores nyhedsbreve

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.

Relaterede artikler