Nyt fra Grisekongressen 2022

Udgivet: 03-11-2022

Vilomix var en håndfuld rådgivere afsted da årets grisekongres i Herning løb af stablen, for at blive opdateret på nyeste viden og få faglig inspiration.

Der var mange spændende og aktuelle emner oppe at vende hos oplægsholderne og debattørerne til årets grisekongres, som gav god inspiration. Flere af indlæggene havde samme budskab og konklusion, hvilket betød, at der blandt mange oplægsholdere var enighed om at skabe fokus på fodring af polte og drægtige søer, som en del af strategien om at øge sooverlevelsen i Danmark.

Der var bred enighed om, at der ikke kunne ses nogen effekt på pattegrisenes fødselsvægt ved at hæve aminosyreprofilen hos drægtige søer – tværtimod vil det give unødvendig høj tilvækst hos gylten/soen og dermed belaste knogler og led unødigt. Det mest optimale drægtighedsfoder er derfor 4 gram lysin. 

”Polte er fremtidens søer” var titlen på ét af kongressens indlæg. Her blev det ligeledes pointeret, at for at sikre en god holdbarhed og stærke polte, er en langsom vækst essentielt. Den langsomme vækst opnår vi bedst mulig ved at holde igen på aminosyre- og proteinindhold samt skrue op for fiberandelen. 

I Vilomix anbefaler vi derfor ikke at overforsyne hverken drægtige søer eller polte, da der ikke ses nogen positiv effekt. 
Til gengæld er en højere aminosyreprofil en fordyrende faktor. 

Skrevet af:
Janni Fjeldbo
Rådgiver, Grise
+45 2894 9824
jafj@vilomix.dk

Figur 1 - Normer til polte (Hansen & Jensen, 2022)

Et andet vigtigt emne, fra flere indlægsholdere, var "korrekt og ensartet huld hos søerne". Vægttab koster ca. 20-25 FE/årsso pr. mm rygspæk, der skal genetableres, udover vedligeholdelsesfoderet. At genetablere 1 mm rygspæk er en stor omkostning for besætningen, hvis mange søer skal lægge flere mm rygspæk på efter endt diegivning.

Derudover har SEGES Innovation udgivet en ny anbefaling til huldvurdering. Baggrunden for den nye anbefaling ligger i, at man har fundet ud af, at søerne præsterede mest optimalt ved en rygspæktykkelse på 12-14 mm. Det er desuden i dette interval, der er det mest økonomiske i forhold til tab og genetablering af rygspæk.

Figur 2 – Huldinddeling af søer ved fravænning (Strathe, 2022)

SEGES udgiver hvert år et normsæt for aminosyrer, vitaminer og mineraler. Normsættet for vitaminer har senest været revideret i 2005, mens normsættet for mineraler også er af ældre dato. Der er siden sidste revidering af disse normsæt sket stor udvikling hos både søer og vækstgrise.

I Vilomix vil vi arbejde på at lave en anbefaling til vitamin- og mineralindhold for alle dyregrupper. Denne forventes færdig indenfor nærmeste fremtid. 

Modtag vores nyhedsbreve

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.

Relaterede artikler