Det nyhøstede korn har højere proteinindhold

Udgivet: 22-09-2023

Har du ikke fået tilpasset optimeringerne til nyt korn? Så er det på høje tid. Et for højt proteinindhold kan i værste fald ende med leverdrejninger hos søerne

Der er mange fokusområder i soholdet, og et af dem er søernes holdbarhed.  So-dødeligheden i Danmark er samlet på ca. 12-13%. Halvdelen af disse dødsfald sker spontant i farestalden - altså uden forudgående symptomer og kan være svære at diagnosticere.

Nationalt Center for Fødevare og Jordbrug har undersøgt såkaldt spontane dødsfald og har fundet ud af, at 42% af dødsfaldene skyldes leverdrejninger. Nedenfor har vi beskrevet tre mulige fodringsrelaterede grunde til, at du kan få leverdrejninger i din besætning:

  • Overspisning / Fodringshyppighed kan spille en rolle - Jo færre daglige fodringer des større risiko

    Hvis der fodres minimum tre gange i døgnet, vil fodermængden pr. udfodring næppe være en udslagsgivende faktor. Men vær opmærksom på, at energikoncentrationen i foderet til de diegivende søer skal være tilpas høj. Herved opnås, at foderets fysiske volumen ikke er unødig stor. Dette kan måske i nogle tilfælde medvirke til at forebygge problemet.

  • Høj-proteinblandinger 

    Foderblandinger med et højt proteinindhold er også under mistanke, og det vil i praksis være blandinger, der ligger over 125 g ford. råprot/FE. Teorien er, at det høje protein-indhold kan stimulere vækst i levervævet. Er farestaldsblandingen ikke optimeret efter høst, kan protein nemt være +125 std. ford. råprotein. 

  • Uønsket fermentering

    En anden og nok mere valid teori på lidelsen går på, at leverdrejninger skyldes en uønsket fermentering af foderet i soens mave-/ tarmsystem. Herved dannes en øget gasproduktion, som medfører, at mavesækken bliver udspilet. Dette kan medføre skader på den bindevævsstruktur, der fastholder leveren på sin plads. 

Leverdrejning

Leverdrejning kan skyldes store mængder foder og højt indhold af råprotein hos søer.

Denne teori går godt i spænd med de erfaringer, Vilomix har gjort med produktet BioPro Antibac.     

BioPro Antibac består af en unik kombination af fedtsyrer og monoglycerider. Produktet er specifikt designet til at fremme en optimal mikrobiel balance i hele mavetarmkanalen og dermed sikre en god tarmintegritet. 

BioPro Antibac skal doseres med 0,25% i foderet via mineralblandingen for at opnå effekt. 

 

Artiklen er skrevet på baggrund af denne rapport

Modtag vores nyhedsbreve

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.

Relaterede artikler