Status fra Grisekongressen 2023

Udgivet: 21-11-2023

Igen i år brugte Vilomix' rådgivere dagene på Grisekongressen 2023 til at blive opdateret bredt på faglige emner indenfor griseproduktion. 
 
Traditionen tro blev Årsmødet afholdt forud for Grisekongressen. Ikke overraskende var årsmødet præget af de stigende udfordringer, som griseproducenter møder i form af stigende krav til dyrevelfærd og bæredygtig produktion, hvor debatten omkring forbrug af kød blev bragt på bane. Ydermere blev nedgangen i antallet af søer og slagtninger italesat, og det blev understreget i den seneste prognose fra SEGES, at de kommende år fortsat vil byde på et økonomisk pres på branchen. Ikke mindst set i lyset af en varslet klimaafgift, som endnu ikke har fundet sin form. 

Grisekongressens indlæg var en god blanding af politiske og faglige emner. I fin tråd med årsmødets aktuelle emner blev klimatiltag, i form af den praktiske håndtering på bedriften i dagligdagen, gennemgået. Et interessant indlæg omhandlede fodersammensætningens betydning for klimaaftrykket på fødevarer.
 
Der blev præsenteret flere indlæg omkring soen; veje til fodring af den drægtige so, fodring når soen skal passe mange grise og veje til at opnå en robust so, hvor bl.a. det nye avlsmål for so-overlevelse blev introduceret. 

Kristina Sørensen
Produktchef, gris
+ 45 2144 3628
krso@vilomix.dk

Faglige emner med dyrevelfærd for øje havde ligeledes en plads på årets Grisekongres, hvor hele haler, håndtering af syge grise samt hangriseproduktion blev introduceret.
Flere indlæg blev også afholdt på engelsk.

Årets temaer omkring soen og pattegrisenes overlevelse og holdbarhed er ligeledes et stort fokusområde i Vilomix’ daglige virke med foderoptimering og -rådgivning. Der arbejdes f.eks. med vitamin- og mineralforsyning tilpasset 2023-effektivitet og forskellige tilsætningsstoffer for understøttelse af sundhed og trivsel.

Grisekongressen 2023

Det er muligt at nærstudere de fleste af årets præsentationer på SEGES hjemmeside.

Modtag vores nyhedsbreve

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.

Relaterede artikler