Vurdering af kornet fra høst 2023

Udgivet: 21-11-2023

Lagerbeholdningerne ser ud til at være fornuftige både i Danmark og resten af verden. 
 
Generelt ses der højere proteinniveauer i lagerbeholdningerne, hvilket betyder, at man ikke behøver at anvende så meget af råproteinråvarerne, sojaskrå/Vilosoy. Det er specielt byg, havre og rug som ligger højere end sidste sæson. Dog ser vi en tendens hos dem, som har anvendt det nye korn i begyndelsen på gamle foderrecepter, at dyrene faktisk ser ud til at kunne tåle mere protein. Det højere protein, der kommer fra korn, har ikke skabt øget diarré, men flere beretter, at det går meget godt. Dermed kan man fastholde mængden af proteinkilder og øge effektiviteten ved f.eks. mælkeydelse og tilvækst hos søer og smågrise, men det afhænger af besætningen. Tag derfor en snak med din Vilomix rådgiver, om hvordan dine blandinger skal se ud for at få den optimale effektivitet.

Energi- og fosforniveauet er dog lavere i årets høst, hvilket betyder at der skal tilføres mere fedt/olie for at opretholde en energirig blanding, således at grisene lettere kan æde mængden af foder og sikre høj effektivitet. Derudover skal grisene have mere fosfor (Monocalciumfosfat), for at bevarer en god holdbarhed/benstyrke samt optimal tilvækst. 

Kornet varierer som altid i indhold, og derfor er det stadigvæk vores klare anbefaling, at man får analyseret sit eget korn og får tilpasset foderblandingerne. Der er to muligheder hhv. NIT-analyse af protein og vand hos den lokale foderstof eller en udvidet version på analyseinstitut med protein vand, energi, calcium og fosfor på analyseinstitut.

Louise Søndergaard Lundstad
Rådgiver, gris
+ 45 2780 4817
lslu@vilomix.dk

Forekomst af mykotoksiner er meget sandsynligt

Forekomst af mykotoksiner har en risiko på 57-73%, hvor der kan findes én eller flere mykotoksiner. Dette kan vi se ud fra prøverne, som er taget rundt omkring i landet.

Derudover er det væsentligt, i denne sammenhæng, at nævne, at dyrene ser ud til at have svært ved at komme sig ovenpå efter fodring med toksinangrebet foder. Specielt smågrise ser ud til at være meget påvirket/sensitive overfor dette.

Derfor giver det god mening ikke blot at tilsætte X-Bond Premium® i foderet ved mistanke om mykotoksiner, men også som forebyggelse og genopretning med den understøttende del, som ligger i produktet. 

Flere besætninger har i år haft behov for at øge doseringen til 2 kg pr. tons, for at få den optimale mælkeydelse hos søerne. Det er sandsynligvis på grund af den svære høst, som har givet øget toksinpres. Specielt vårbyggen har været slem. 

Modtag vores nyhedsbreve

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.

Relaterede artikler