Status fra årets Fodringsseminar

Udgivet: 27-05-2024

Den 23. april deltog Vilomix som altid til årets fodringsseminar afholdt af SEGES. Dagens program bød på velkomst af Christian Fink Hansen, sektordirektør ved LF Sektor for Gris, som kort redegjorde for situationen og fremtiden for dansk griseproduktion. Herefter stod den på ’Klima & Miljø’, hvor forskellige konsulenter fra SEGES berettede om blandt andet metanudledning, klimaaftryk og ammoniakaftaler. Der blev især lagt vægt på, at de arbejder på at finde en erstatning til sojaskrå, som kan levere samme produktivitet, og at vi derved kan reducere griseproduktionens klimaaftryk men stadig opretholde vores høje produktivitet.

Efter et par spændende indlæg om klima og miljø stod den på ’Vækstgrise’. Mange har efter den nye lovgivning i 2022, omkring brugen af medicinsk zink, oplevet stigende problematikker med E-coli, streptokokker, halebid og øresut. Man har i nylige forsøg påvist at smågrise op til 14 dage efter fravænning har et behov på 1400 ppm zink, som vi aktuelt ikke kan opfylde. Hos SEGES arbejdes der fortsat på at finde de korrekte niveauer samt brugen af forskellige zinkkilder, for at tilgodese smågrisens fysiologiske behov samt velfærden deraf. 

Der blev i et indlæg fra Per Tybirk præsenteret ny aminosyrenorm til polte, idet man har fundet ud af, at for stor reduktion i råprotein samt for lav aminosyreprofil ved 30-60 kg kan give anledning til halebid og øresut. Den nye norm for aminosyrer er derfor hævet til 7,7 g lysin og 114 g i råprotein i den kritiske periode fra 30-60 kg, hvorefter 6,0 g lysin og 100 g råprotein fra 60-110 kg anbefales. Efter de 110 kg bør poltene bremses hårdt i egentilvækst og der anbefales derfor 4,0 g lysin og 80 g råprotein indtil løbning. Foderstyrken fra 110 kg er dog et vigtigt parameter for at ramme den korrekte rygspæktykkelse – her anbefales det at de minimum rammer 3,25 FE dagligt. Den optimale polt bør ramme 2. brunst omkring uge 31-33, 140-160 kg med et rygspæk på 14-16 mm.

Janni Fjeldbo
Rådgiver, gris
jafj@vilomix.dk
+45 2894 9824

Nye normer til polte er fasefodring

Næringsstoffer er pr. FEsv/FEso

Kilde: Præsentationer fra foredrag (svineproduktion.dk) – fodringseminar 2024 – ” De nye normer for aminosyrer og protein til polte” af Per Tybirk

Der blev desuden fremlagt at oxidativt stress påvirker vores højproduktive søer og pattegrise i stor grad. Det kan derfor være en god investering at tilsætte ekstra e-vitamin og antioxidanter til foderet – især ved overgangen til nyt korn til høst, for at undgå friskkornsforgiftning.

Derudover blev vi kort introduceret til Thomas Bruuns nuværende forsøg, som undersøger den optimale foderstyrke midt i drægtigheden. Baggrunden for forsøget er, om væksten af placenta begrænses af den nuværende anbefalede foderstyrke midt i drægtigheden, hvor det primært er placenta der fodres. Her måles der på en eventuelt lavere fødselsvægt. Vi glæder os til at høre om projektets afslutning og udfald til Grisekongres 2024.

Vi siger tak for en god dag, med som altid vigtige emner og gode faglige indspark og glæder os til at høre om projektets afslutning til Grisekongressen 2024 i efteråret.

Har du spørgsmål?

Så tag kontakt til din Vilomix griserådgiver her.

Modtag vores nyhedsbreve

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.

Relaterede artikler